حفظ حریم خصوصی کاربران

سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران ایمیل ‌فارسی میل‌فا

در این قسمت سیاستهای میل‌فا در نحوه استفاده از اطلاعاتی از شما که در اختیار میل‌فا است توضیح داده شده است .
میل‌فا اطلاعاتی را جهت استفاده خود شما و اطلاعاتی را جهت افزایش امنیت سیستم ذخیره مینماید.
اطلاعاتی از شما که در میل‌فا ذخیره میشود شامل :
اطلاعات عضویت شما شامل مشخصات عمومی از قبیل نام و نام خانوادگی و ...
مشخصات شخصی مانند : شماره تلفن همراه ، ایمیل دوم ، آدرس و ...
ایمیل های ارسالی و دریافتی شما
زمانهای ورود و خروج و لاگ گیری از سایر اتفاقات مرتبط با حساب شما
اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

کلیه اطلاعات ذخیره شده در میل‌فا محرمانه تلقی شده و بدون مجوز شما و یا حکم قانونی در اختیار هیچ نهاد و یا شخصی قرارداده نمیشود.

ویرایش و تغییر اطلاعات شخصی

شما می توانید کلیه اطلاعات شخصی خود را از منوی تنظیمات در هر زمانی ویرایش کنید.

محدودیت دسترسی به اطلاعات

کلیه رمزهای عبور و محتوی ایمیلهای شما به صورت رمز شده در میلفا نگهداری شده و امکان مشاهده آنها برای هیچ کس وجود ندارد.