لیست قیمت بسته های ایمیل هاستینگ میل فا

ایمیل هاستینگ چیست؟
مقدماتی
29,000
 • ثبت دامنه اختصاصی
 • 2 گیگ فضای اختصاصی
 • 5 ایمیل ویژه میل فا با نام دامنه خودتان
 • پنل مدیریت برای ایجاد و مدیریت ایمیلها
 • منشی مجازی / یادآور
 • پیامک آگاه ساز و درایو مجازی
 • پشتیبانی آنلاین
آشنایی با ایمیل هاستینگ
شرکتی
69,000
 • ثبت دامنه اختصاصی
 • 5 گیگ فضای اختصاصی
 • 20 ایمیل ویژه میل فا با نام دامنه خودتان
 • کنترل پنل فارسی برای مدیریت ایمیلها
 • منشی مجازی / یادآور
 • پیامک آگاه ساز و درایو مجازی
 • پشتیبانی آنلاین
دیدن ویژگی های بیشتر درblog.mailfa.com
سازمانی
156,000
 • ثبت دامنه اختصاصی
 • 200 ایمیل با نام دامنه دلخواه
 • 10 گیگ فضای اختصاصی
 • 200 کاربر
 • منشی مجازی / یادآور
 • پیامک آگاه ساز و درایو مجازی
 • پشتیبانی آنلاین
دیدن ویژگی های بیشتر درblog.mailfa.com
پیشرفته
365,000
 • ثبت دامنه اختصاصی
 • ایمیل با نام دامنه دلخواه
 • 20 گیگ فضای اختصاصی
 • 1000 کاربر
 • منشی مجازی / یادآور
 • پیامک آگاه ساز و درایو مجازی
 • پشتیبانی آنلاین
دیدن ویژگی های بیشتر درblog.mailfa.com